SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association

SBBA

Baxi 3102001 varde luxe 2 sort stål serpentinertop2SBBA – Swedish Heating Boilers and Burners Association, är branschföreningen för tillverkare och leverantörer av värmepannor, vattenvärmare och brännare samt tillhörande produkter och tjänster.
SBBA är medlem av den europeiska sektorskommittén för brännare och pannor EHI, (European Heating Industry).

Föreningen har kansli hos Teknikföretagen, den samlade arbetsgivar- och branschorganisationen för svensk verkstadsindustri som organiserar ca 3000 verkstadsföretag med ca 300 000 anställda. Kontinuerlig dialog äger rum med branschens aktuella myndigheter och organisationer i teknik-, energi-, miljö- och standardiseringsfrågor.

Nya EU-gemensamma lagkrav på ved- och pelletspannor

Den 13 oktober 2014 nåddes en EU-gemensam överenskommelse om ekodesignkrav för fastbränslepannor. Överenskommelsen innebär att det från och med 2020 införs energieffektivitetskrav och utsläppskrav på vedpannor och pelletspannor. Även krav på energimärkning för dessa produktgrupper att införas.