SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association

Uppförandekod

Som medlem i SBBA följs uppförandekoden!

Medlemsförmån

Har du använt dig av medlemsförmånerna på TEBAB-Plus?

Gör din stämma hörd!

SBBA:s höstmöte äger rum torsdagen den 16 november på Teknikföretagen i Stockholm. Boka in datumet redan nu! Att delta vid våra medlemsmöten är en del av värdet av att vara med i föreningen. Här möter du dina kollegor i branschen liksom representanter från myndigheter och akademin som vi ofta bjuder in som talare i aktuella ämnen. Vanligen genomför vi även intressanta studiebesök i samband med våra möten och givetvis ramas allt in av en trevlig och inkluderande atmosfär. Se till att vara på plats på Teknikföretagen den 16 november. Utbyt erfarenheter och gör din stämma hörd.

 

 

Vårmötet 2017

Var du med på SBBAs vårmöte? Läs mer om vad som hände under dagen!

Ekodesignkrav

Från och med 2020 införs energieffektivitetskrav och utsläppskrav fastbränslepannor.

Bli medlem

Fördelarna med ett medlemskap i SBBA är många!

Nya EU-gemensamma lagkrav på ved- och pelletspannor

Den 13 oktober 2014 nåddes en EU-gemensam överenskommelse om ekodesignkrav för fastbränslepannor. Överenskommelsen innebär att det från och med 2020 införs energieffektivitetskrav och utsläppskrav på vedpannor och pelletspannor. Även krav på energimärkning för dessa produktgrupper att införas.

ROT

SBBA har i samverkan med Skatteverket tagit fram schabloner för ROT gällande panninstallationer.