Kalendarium


SBBAs vårmöte den 24 maj 2018

Vårmötet äger rum hos Teknikföretagen i Stockholm. Kallelse skickas ut till medlemmarna i mars. SBBAs vårmötesprogram

24 maj 2018

Plats Teknikföretagen
Storgatan 5
Stockholm